/Termeni si conditii
Termeni si conditii 2021-03-20T19:33:07+00:00

Termeni și condiții

Înainte de a comanda produse pe acest website sau prin intermediul emailului contact@ornamento.ro sau a numărului de telefon 0774.515.208, recomandăm să citiți în întregime secțiunile cu termenii și condițiile, ce detaliază toate aspectele privind drepturile și obligațiile cu privire la comandă, livrare, retur și costuri aferente. Vizitarea, utilizarea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.ornamento.ro implică acceptarea condițiilor de utilizare, detaliate în cele ce urmează. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a rubricii „Termenilor și condițiilor‟, în concordanță cu prevederile OG 34/2014.

Ornamento.ro este administrat de S.C. LASERWERK S.R.L. cu sediul în Str. Secuilor, nr. 4, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/2093/08.02.2021, CUI RO43691368, Capital Social 200 lei.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în secțiunea Termeni și Condiții, precum și orice modificări site-ului www.ornamento.ro, fără o notificare prealabilă. Accesând Termeni și Condiții, regăsiți cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

1. Obligații de înregistrare:

Pentru a putea efectua cumpărături de pe ornamento.ro, trebuie să introduceți datele de identificare pe website.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe o perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

2. Confidențialitate:

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, clienții noștri au următoarele drepturi:

1) Dreptul la informare (art.12)

2) Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3) Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) şi b).

4) Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime, legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;

6) Dreptul de retragere a consimțământului;

7) Dreptul de a se adresa justiţiei;

8) Dreptul la portabilitatea datelor

9) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de protecție a datelor personale.

Scopul colectării datelor

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către S.C. LASERWERK S.R.L. pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), poştă sau alte mijloace de comunicare despre acţiunile ulterioare şi pentru realizarea de rapoarte statistice.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităţilor în drept cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienţi sunt strict confidenţiale. S.C. LASERWERK S.R.L. se angajează în faţa clienţilor săi să nu furnizeze aceste date unor terţe persoane sau companii şi să le utilizeze strict pentru uzul relaţiei de afaceri dintre client şi S.C. LASERWERK S.R.L.

Colectarea de date cu caracter personal

Suplimentar faţă de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul www.ornamento.ro implică efectuarea de comenzi online pe site-ul www.ornamento.ro şi necesită furnizarea informaţiilor solicitate şi marcate a fi obligatorii, inclusiv a datelor cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.ornamento.ro în următoarele scopuri:

-facturarea produselor şi a serviciilor comandate de dumneavoastră;
-asigurarea livrării produselor şi serviciilor comandate;
-asigurarea garanţiilor.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite instituţiilor abilitate fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele.

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

S.C. LASERWERK S.R.L. poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

-realizarea de rapoarte şi analize;

-realizarea de informări în scopuri proprii;

-publicarea, promovarea, ofertarea serviciilor oferite de S.C. LASERWERK S.R.L.

Terţii care utilizează datele utilizatorilor din site:

* partenerul magazinului online pentru livrare (nume, adresa, telefon, email);

* Google Analytics care preia date privind vizita pe site (pagini vizitate, browser folosit, acţiuni în site, adresa IP);

Modalitatea de exercitare a drepturilor: email – contact@ornamento.ro.

3. Drepturi de autor:

Întregul conținut al site-ului www.ornamento.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. LASERWERK S.R.L. sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.ornamento.ro sau a oricăror elemente de mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail contact@ornamento.ro.

Imaginile publicate pe site sunt, în mare parte, conforme cu realitatea, însa unele pot avea titlu de prezentare, întrucât multe produse pot fi personalizate, în funcție de preferințele clientului. Mai există și situația când unele nuanțe de lemn sau de alte materiale de la furnizori, din care sunt confecționate produsele noastre, diferă ușor. Diferențele pot fi datorate și de procesul de execuție al fotografiilor sau de setările monitoarelor. De asemenea, pot apărea mici diferențe de design al materialului, ca urmare a faptului că unele produse de pe site pot avea calitatea de replică.

4. Modalități de plată:

Plata produselor se efectuează prin plată cu cardul sau prin transfer bancar, la plasarea comenzii online. Procesatorul de plăți online este MobilPay – Netopia Payments (https://netopia-payments.com/).

5. Litigii:

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. LASERWERK S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. LASERWERK S.R.L. și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare.

6. Conciliere

Orice problemă legată de o comandă poate fi exprimată prin e-mail contact@ornamento.ro ori la telefon 0774.515.208, iar rezolvarea va fi în interes reciproc.

7. Forță majoră

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.